Apolerro Notepad

Apolerro NotePad slouží jen pro rychlé psaní poznámek a uložení do počítače. Pokud chcete přejít do plnohodnější aplikaci, přejděte na Apolerro Notes.