3 roky Apolerra na internetu

Apolerro slaví výročí

Vydáno k 15. 6. 2023.

Úvodem

Před třemi lety vydalo Apolerro svůj první web. V tomto článku si připomeneme, jak se weby Apolerra a působení Apolerra na internetu vyvíjelo a něco málo o tom, jak bude pokračovat. Apolerro dělí tento tří letý vývoj na 4 části. Weby 1. , 2. , 3. a 4. generace. Každá nová verze webů Apolerra s sebou přinesla spousty změn a inovací.

Do webů první generace patří jen jeden až 3 weby, z toho jeden je ten hlavní. Šlo o koncept, že všechny služby se budou vyskytovat na jednom webu, čímž budou mít uživatelé vždy rychlí přístup ke všem částem webu pomocí postranní lišty, ze které se uživatel dostal na všechny stránky. Tento web obsahoval stránky s různým zaměřením, například zde byli stránky: Místa PJ, Apolerro Smart, Svět přírody, stavba skrýší, Mapy, Aplikace, Kresby a malby, Přírodní rezervace, Tipy na výlet, Recenze, Apolerro Play, Aktuality, Soutěž, Tapety, Časopisy, Vizitka webu, Vaše příspěvky, O nás, Zdroje, Prezentace a další. Apolerro Web měl být centrum pro všechny s různými zájmy. Do webů první generace se také řadí web Apolerro Plus, který o všech službách Apolerra informoval, vizitka webu na doméně apolerro.cz, která odkazovala na hlavní web. Všechny weby první generace byli tvořeny pomocí nástroje Google Sites. Weby první generace se vyvíjeli od svého představení v červnu 2020 (v době Apolerra 4) až do jara 2021 (v době Apolerra 5), kdy se začali rozvíjet weby 2. generace.

2. generace

Po tomto webu přišly weby 2. generace, které se naopak chtěli odlišit od prvních webů tím, že jednotlivý obsah byl rozdělen na více webů, každý z nich pro jinou cílovou skupinu. Také byli na rozdíl od webů první generace dělané v nástroji od Webnode. Celé weby měli hlavní web, který sloužil, jen pro přesměrování lidí na jednotlivé weby. Celkově byli rozděleny na 3 skupiny, a to Apolerro mobile/desktop service, Apolerro Blog a Apolerro Smart. Do Apolerro mobile/desktop service patří služby Apolerro Pixel, Apolerro Share, Apolerro Asistent, Apolerro Pixel Work, Apolerro Mini, Apolerro Video. Tyto weby měli pomáhat při práci na internetu. Další skupinou byli weby Apolerro Smart, který měli samostatný hlavní web, Apolerro Foto, Svět přírody, Plzeň-jih, Apolerro Arts, TopMobile. Celý blok Apolerro Blog měl jeden samostatný web. Jednotlivé weby jsou propojeny odkazy v sekci o nás a především weby skupiny Apolerro Smart obsahují obsah z webu první generace. Co se týče Apolerro Blogu, tak ten byl celý půlrok pravidelně každé dva dny (4 dny v týdnu) pravidelně zasílán uživatelům. Apolerro Blog měl asi 10 uživatelů, kteří si mohli ve formáláři při přihlašování k blogu vybrat témata, která budou odebírat. Články následně byli zasílány pomocí emailu nebo Whatsappem. Články blogu se skládali především z dříve vytvořeného obsahu, který se nacházel na webu. Nejdříve se Články vydávali na webu vytvořeného pomocí Google Blogger, následně byli vydávány na Apolerro Pixel Work a následeně na webu Apolerro Blog tvořeném na webnode. Dohromady tvořili weby 2. generace jednotný a ucelený ekosystém, který byl aktivní od jara 2021 (v době Apolerra 5) do konce roku 2021. Od září do prosince se již ale nevyvíjel, protože byli vytvářeny první weby 3. generace.

3. generace

Následně vznikli weby 3. generace, jejichž vývoj byl započat s srpnu 2021 a první web byl vydán na konci prosince roku 2021. Jednalo se o weby, které nevyužívali žádného editoru a pomocné aplikace, jednalo se o weby napsané v HTML a CSS, což jim dávalo velký potenciál do budoucnosti. Byli více upravitelné podle představ Apolerra atd. Prvním webem webů 3. generace byla hra Apolerro DeskNet v prosinci 2021. Následně byl vydán hlavní web se dvěma sekcemi a to Apolerro Pixel a Video, což byli stejné aplikace jako v případě webů 2 generace, jen přepsané pro weby 3. generace. Následně v březnu byla vydána nová sekce a to Apolerro Start. V červnu 2022 byl k těmto webům vydán nový hlavní web s novým designem a funkcemi. Weby 3. generace byli sice na jednom webu a pod jednou doménou, ale každý měl vlastní design a identitu. Jednalo se tedy o něco mezi weby 1. a 2. generace. Následně k těmto sekcím byli na podzim přidány nové sekce a to Apolerro Gallery, Wallpapers, které využívali serveru Pixabay.com. Dále byla vydána sekce Apolerro Smart.

4. generace

To jsou všechny weby 3. generace. Tyto weby nenabízeli až na uživatelské prostředí nic unikátního oproti webům 2. generace. Následně se k nim přidali weby 4. generace, které jsou aktuální. V lednu započal vývoj první webové sekce 4. generace. Jednalo se o Apolerro Notes, který byl vydán v dubnu 2023. Rozdíl webů 3. a 4. generace je to že weby 4. generace využívají technologie jako je javascript nebo php ve spojení s databází. Vzniklo tak Apolerro ID a Apolerro Cloud. Ve webech 4. generace si tedy mohou poprvé uživatelé svá data ukládat na server Apolerra a v aplikacích s nimi pracovat. V květnu 2023 se k webům 4. generace přidal web Apolerro Desktop, který nabízí práci v desktopovo-webovém prostředí. Weby 4. generace se dělí na 3 části. Cloudové weby, nástroje a pomocné aplikace. V červnu 2023 by měl vyjít nový web přizpůsobený pro weby 4. generace. Také již započal vývoj map nebo úkolů. Do budoucna je také plánována aplikace pro komunikaci nebo tvorbu komplexních stánek, tzv. Apolerro Sites. Weby 1. a 2. generace mohli fungovat paralerně. U webů 4.a 5. generace to však je jinak. Postupně se budou weby 3. generace přepisovat na weby 4. generace nebo budou zařazeny do nástrojů webů 4. generace.

5. generace

I když jsme na počátku webů 4. generace, není jisté co přinesou weby 5. generace. Je ale možné že by to mohli být první placené služby Apolerra, které byl byli schopné nabídnout propracovanější a komplexnější služby.