Základní výpočty

Dvě vstupní hodnoty

Sčítání, odčítání, dělení, násobení, mocnění, random číslo v daném intervalu, ...

Jedna vstupní hodnota

Druhá odmicnina, zaokrouhlování nahoru, zaokrouhlování dolů, standardní zaokrouhlování, sin, cos, tan, ...

Generátor random čísel

Kolik čísel chcete vygenerovat: