Apolerro Cloud

Notes

Apolerro Tools

Search

Kalkulačka

Video

Pomocné

Desktop

Představení Novinky Nápověda a školení O nás

Podpora a školení

Apolerro

Školení a podpora

Way to top user Apolerro.

Vítejte v podpoře a školení pro aplikace Apolerra. Naleznete zde návody k provedení konkrétních cílů nebo další tipy na využití aplikací Apolerra na plno. Samozřejně prvním doporučovaným krokem pro používání skužeb Apolerra je založení Apolerro ID, pro možsnot využití Apolerro Cloudu.

Apolerro ID a Cloud

Connect all to SUPERDEVICE

Apolerro ID je technologie, která propojuje všechny aplikace Apolerra v jeden velký webový ekosystém. Zajišťuje, že stránka se přizpůsobuje individuálně přímo přihlášenému uživatli.

S Apolerro ID, které si lze bezplatně založit Zde. Po založení Apolerro ID dostanete přístup ke všem apliakcím Apolerra a k Apolerro Cloudu, který nabízí široké možnosti pro práci i zábavu.

Apolerro Cloud a apliakce

Apolerro Cloud je řešení, které umožňuje ukládání dat každého uživatele do zabezpečené databáze. Samozřejmě pomocí identifikátoru Apolerro ID.

Seznam aplikací, funkce a specifikace

Název aplikace Popis odkaz Využívá Apolerro ID Využívá Apolerro Cloud Patří mezi Apolerro4gen
Apolerro Notes Pokročilá poznámková aplikace založená na Cloudu. a ANO ANO ANO
Apolerro Start Místo, odkud se jednoduše a rychle dostanete na své oblíbené webové aplikace. a ANO NE ANO
Apolerro Desktop Webové dekstopové prostředí, které vám usnadní používání aplikací Apolerra, pokud jste zvykí na desktopové prostředí. a ANO ANO ANO

Přihlášení/registrace

Apolerro ID

Registrace

Návod na registraci Apolerro ID:

 1. klikněte na tento odkaz.
 2. Vyplňte údaje, které po vás na stránce chce formulář.
  • Uživatelské jméno - používá se při sdílení mezi uživateli a při přihlášení, můžete ho sdělit přátelům, je to jeden ze dvou údajů, které si musíte zapamatovat.
  • Heslo - snažte si vytvořit silné heslo, které si budeme pamatovat, heslo nikomu nesdělujte.
  • Přezdívka - slouží k oslovení uživatele systémem, každý kdo zná vaše uživatelské jméno, může se dozvědět i vaši přezdívku.
  • Mail, telefon - slouží ke komunikaci se systémem, každý kdo zná vaše uživatelské jméno může zjisti váš telefon nebo email
 3. Pokud jste vše splnili, tak je vše hotovo a klikněte na tlačítko přejít do apliakce, které vás vrátí do aplikace, ve které jste se před registrací nacházeli.
 4. Pokud chcete, můžete přejít na stránku aplikace, kde můžete prozkoumat možnsoti, které jste si registrací odemkli.

Přihlášení

Návod na přihlášení do Apolerro ID

 1. Klikněte na tento odkaz.
 2. Vyplňte svoje přihlašovací údaje.
 3. Klikněte na tlačítko zpět do apliakce.

Nastavení

Apolerro ID

Apolerro ID nabízí širokou možnost nastavení, především pro nastavení vzhledu pro ostatní apliakce.

Nastavení Apolerro ID naleznete na této stránce.

Nastavení Apolerro ID

Aktuálně jsou v nastavní Apolerro ID vidět vaše údaje, jako je uživatelské jméno, mail, telefon a přezdívka.

Vzhled apliakcí

Nastavení vzhledu provedené v Apolerro ID se týká aplikací: Notes. Některá nastavení se projeví jen v některých částech aplikace, jako pozadí, ale například tmavý režim se projevuje ve většině apliakcí Apolerra. Pro ideální kombinace doporučujeme používat předem připravené motivy, které si následně můžete upravit.

 • Tmavý režim - přepne vštšinu aplikací do tmavého režimu (podporované apliakce: Notes, Apolerro ID)
 • Tapety - projevuje se jen na domovských stránkách apliakcí (podporované aplikace: Notes)
 • Barvy - změní barvy systému, můžete ale neopatrně nastavit takovou kombinaci nastavení vzhledu že například text nebude k přečtení, (podporované aplikace: Notes, Apolerro ID)
 • Motivy - nabízejí předpřipravé kombinace nastavení vzhledu, které by nemělo vadit při čtení textu atd.

Zabezpečení

Apolerro

Apolerro využívá více způsobů zabezpeční. V tomto dokumentu zjistíte některé z nich.

Hesla

Heslo, které si volíte při vytváření Apolerro ID se hashuje do formátu, kdy je nečitelné a v této formě se následně ukládá do databáze. Tedy ani případný útočník, ani vývojář Apolerra nepozná, jaké máte heslo. Pokud se chcete přihlásit, vámi zadané heslo ze stejným způsobem zahešuje a jen porovná s heslem v databázi.

Ochrana proti útokům

Apolerro také využívá vícero ochran zabezpeční, které zde nebudou z bezpečnostních důvodů uvedeny konkrétně. Jen nastíníme že je chráněna databáze s daty nepříklad ochranou formálářů a podobné části stránky.

Apolerro Notes

Your mobile notes.

Apolerro Notes je první aplikací Apolerra, která využívá služeb jako je Apolerro ID nebo Apolerro Cloud. Tento telefon přináší nové prostřední Apolerro UI a plně se přizpůsobuje podle potřeb uživatele. Jedná se o poznámkový blok, do kterého se přihlásíte pomocí Apolerro ID a následně můžete vytvářet, mazat, sdílet nebo upravovat poznámky. Poznámky si také můžete řadit do složek. Popis všech funkcí naleznete v podstránkách.

Vytváření / úprava poznámek

Apolerro Notes

Apolerro Notes nabízí několik způsobů jak vytvářet poznámky. Zde si je probereme.

 1. Jednoduché vytvoření

 2. Pokud chcete jen jednoduše vytvošit novou poznámku, klikněte na ikonu plus vedle nápisu vytvořit novou poznámku v nabídce nad hlavním obsahem. Talčítko vás přenese na stránku kde můžete libovolně vytvářet poznámky a po dokončení práce stiskněte tlačítko uložit. Pokud si uvědomíte že poznámku nechcete, zmáčknete na tlačítko zrušit.

 3. Vytvoření pomocí šablony

 4. Pokud děláte dokola nějaké poznámky, které mají např, stejné nadpisy nebo popisky, může se vám hodit vytváření poznámky pomocí šablony. Klikněte na text vytvořit poznámku a vyberte možnost vytvořit ze šablony. Následně můžete využít již vytvořené šablony od Apolerra nebo vytvořit vlastí kliknutím na tlačítko vytvořit šablonu. Následně vyplňte, co chcete aby šablona obsahovala a uložte.Následně pokud vyberete šbalonu, vytovří se vám nová poznámka ze šablony. Následně můžete s poznámkou pracovat jako v předchozím příkladu.

 5. Úprava poznámky

 6. Pokud chcete poznámku upravit, otevřete si poznámku na úpravu a na dolní liště nástrojů klikněte na upravit. Následně můžete editovat poznámku a následně ji uložit. Pokud kliknete na tlačítko zrušit, změny nebudou uloženy.

Zápisníky

Apolerro Notes

Zápisníky v Apolerru slouží pro třízení poznámek podle kategorií. Zárovň se zápisníky synchronizují s dalšími apliakcemi, jako jskou úkoly pro snadnější použití.

Vytvoření

Zápisník vytvoříte, když na úvodní straně poznámek kliknete na horní liště na položku zápisníky a následně na talčítko nahoře s názevem vytvořit zápisník. Následně stačí napsat název zápisníku a je hotovo.

Další operace

Pokud se nacházíte v centru zápisníků, a vidíte jednotlivé zápisníky, tak si můžete všimnout, že u každého jsou dvě vedlejší možnosti a to upravit nebo smazat. Kliknutím na upravit zápisník přejmenujete, nebo při kliknutí na smazat jej logicky smažete, ale poznámky uvnitř zůstanou nedotčené. Pod těmito možnostmi se nachází možnost vybrat, čímž zobrazíte všechny poznámky ve složce.

Funcke a sdílení

Apolerro Notes

Apolerro Notes nabízí monoho pokročilých funkcí jako je sdílení u uživateli Apolerra a další užitečné funkce.

Sdílení s uživateli Apolerra

Pokud chcete sdílet nějakou poznámku s uživatelem Apolerra a nastavit jeslti bude edotor nebo pouze čtenář souboru, přečtěte si následující návod.

 1. V taks-baru s funkcemi pro poznámku vyberte položku sdílet
 2. Teď jste se dostali do správy sdílení poznámky, kde můžete nálsedně práva upravovat a měnit.
 3. Pro přidání nového uživatele vyplňte do textového pole uživatelské jméno uživatele, nastavte jestli může jen číst, nebo i upravovat poznámku a klikněte na sdílet.
 4. Pokud vše proběhlo v pořádku, systém vám to sdělí.
 5. Přidávat další uživatele můžete ve stjné tabulce kde jste přidávali uživatele. Můžete uživateli úplně znemožnit přístup k poznámce nebo jen změnit práva jeho pravomocí.

Oblíbené poznámky

Apolerro Notes umožňuje přidávat poznámky do oblíbených. Tedy můžete mít poznámku v nějakém zápisnímu a zároveň i v oblíbených poznámkách.

Do oblíbených nebo z oblíbených můžete poznámku přidat kliknutím na talčítko přidat/odebrat na taskbaru poznámky.

Oblíbené poznámky můtete najít když v nabídce zápisníků nejdete položku oblíbené poznámky a kliknete na talčítko vybrat.

Whatsapp

Pomocí Apolerro Notesu můžete odesílat obsah poznámky přes whatsapp. Níže je návod.

 1. Na task-baru pod poznámku, kterou chcete odeslat klikněte na položku Whatsapp.
 2. Napište Apolerro username uživatele, kterému chete poznámku odeslat.
 3. Pokud vše proběhlo správně, klikněte na talčítko "Odeslat přes whatsapp".

Změna zápisníku

Pokud chete po vytvoření poznámky poznámku zařadit do něajkého zápisníku nebo přesunout, klikněte na položku Zápisníky na task-baru pod poznámku a nálsedně vyberte cílový zápiník.

Apolerro Start

Fast way do your favourit aplication

Pomocí Apolerro Startu se snadno dostanete ke svým oblíbeným webovým aplikacím. Jendá se o námi vybrané nejpoužívanější aplikace, kd kterým se dostanete pomocí odkazů a ikon.

Jednoduše si najděte aplikace, které používáte a pokud si nastavíte Apolerro Start např. jako domovskou stránku prohlížeče, budete mít stránky na Apolerro Start vždy po ruce.

Apolerro Start obsahuje nejoblíbenější aplikace od Googlu, Microstu nebo nejlepší mapové apliakce, komunikační, sociální sítě, vyheldávače, počasí, umělé inteligence a další tipy apliakcí.

Pomocné

App for better use a Apolerro

Pomocné aplikace Apolerra zpříjemňují práci v aplikacích Apolerra. Napříkald aplikace Apolerro Desktop umožňuje práci v oknech ve webovém prostředí.

Apolerro Desktop

Work in windows on web

Apolerr Desktop umožňuje práci v prostředí, které vypadá jako desktopové. Tedy můžete v rámci jedné aplikace pracovat ve více apliakcích Apolerra najednou. Desktop obsahuje všechny aplikace Apolerra založené na apolerro4gen.

Hlavní panel

Jakmile svtoupíte do aplikace si můžete všimnout hlavního panelu, na kterém naleznete hlavní ovládací prvky. Vpravu na panelu naleznete kontrolky času, datumu, nabití baterie a případně ikonka nabíjení při nabíjení zařízení. Dále také ikonka nastavení, která obsahuje kupodivu nastavení. Na praví straně pak naleznete nabídku start. Uprostřed pak naleznete minimalizované aplikace (ne spuštěné, jako jste zvyklí z os).

Nastavení

Pokud otevřete nabídku nastavení, můžete si přečíst nějaké informace o systému, nebo si nastavit jestli chcete na pozadí video nebo obrázek a také systém restartovat nebo vypnout.

Nabídka start a práce s aplikacemi

Po otevření nabídky start můžete vidět aplikace, které můžete kliknitím spustit. Dole pak naleznete ikonu pro vypnutí systému nebo možnost se přihlásit, pokud kliknete na nápis přihlásit se.

Po spuštění aplikace zmizí z nabídky start spuštěná aplikace, jelikož nelze spouštět více stejných aplikací najednou. S aplikací můžete pracovat jako standardně v os jen bez použití pravé klávesy myši. Po ukončení aplikace se aplikace znovu zobrzí v nabídce start.

Apolerro Tools

Apolerro Tools je sada nástrojů, které vám mohou ulehčit práci na internetu nebo kde kdekoiv jinde. Součástí jsou i starší apliakce Apolerra, jako je Apolerro Pixel, který vám může například pomoci s výběrem aplikací.

Apolerro Video Player

Apolerro Video Player je nástroj Apolerra vytvořený pro přehrávání video souborů. Můžete si tedy pustit v prostředí Apolerra jakýkoliv video soubor jako třeba film.

Nejdříve vyberete jestli chcete přehrát video z youtube nebo nahrát z počítače. Pokud vyberete youtube, vložíte do textového pole url adresu videa na youtube a zmáčknete na talčítko spustit. Pokud jste vybrali z počítače, kliknete na vybraz soubor, následně vyberete soubor z pc a kliknete na tlačítko spustit.