Podmínky použití služeb Apolerra

Popis služeb

Naše webové stránky poskytují uživatelům webové spliakce pro online práci. Uživatelé mohou vytvářet obsah, uložit si ho v Apolerro Cloudu a následně s nám pracovat napřáklad prostřednictvím sdílení s dalšími uživateli nebo veřejně publikovat do sítě Apolerra.

Podmínky plateb

Naše služby jsou zdarma pro všechny uživatele a nepožadujeme žádné platby nebo poplatky. Případné změny by vám byli zaslány prostřednictvím mailu.

Ochrana osobních údajů

Sbíráme osobní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa a další informace, které uživatelé poskytnou při registraci na našich webových stránkách. Tyto informace jsou použity pro identifikaci uživatele a poskytování přístupu ke službám našich webových stránek. Vaše osobní údaje nebudou sdíleny s třetími stranami bez vašeho souhlasu.

Odpovědnost za uživatelský obsah

Uživatelé nesou plnou odpovědnost za obsah, který publikují na našich webových stránkách. Uživatelé nesmí publikovat obsah, který je nezákonný, obscénní, hanlivý, diskriminační nebo porušuje práva duševního vlastnictví třetích stran.

Případné přerušení služeb

Pokud by došlo k přerušení služeb, budou uživatelé předem informovaní prodtřednictvím emailu a budou mít možnost si svá data včas stáhnout nebo uložit do svého počítače.

Ochrana duševního vlastnictví

Veškerý obsah na našich webových stránkách, včetně textu, obrázků a videí, je chráněn autorským právem a duševním vlastnictvím. Uživatelé nemohou používat, reprodukovat nebo distribuovat jakýkoli obsah z našich webových stránek bez našeho souhlasu.

Ukázka odpovědnosti

Vyhradujeme si právo ukončit registraci nebo služby pro uživatele, kteří porušují naše podmínky použití nebo se dopouštějí nevhodného chování.